لیست محصولات سایت

قیمت ها بر اساس هر یک کا ( 1,000 ) عدد میباشد.
حداقل: کمترین تعدادی که در هر سفارش برای آن محصول، قابل ثبت است.
حداکثر: بیشترین تعدادی که در هر سفارش برای آن محصول، قابل ثبت است.
اگر صفحه را در موبایل اجرا میکنید، برای مشاهده ادامه جدول، جدول را به سمت چپ اسکرول کنید.
برای دیدن جزییات هر محصول (مثل سرعت و ظرفیت) وارد اکانت خود شوید و به صفحه ثبت سفارش مراجعه کنید.

ویوی اینستاگرام ♛
کد نام قیمت هر 1,000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
17 ویوی ویدیو - بین المللی ۳۰۰ ۲۰۰ ۵۰,۰۰۰
18 ویوی ویدیو بین المللی (بالای 50کا) ۲۵۰ ۵۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
ممبر تلگرام ♛
کد نام قیمت هر ۱۰۰۰ عدد (تومان) حداقل حداکثر
31 ممبر نیمه فیک کانال (ارسال آنی) ۷,۵۰۰ ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰
32 ممبر واقعی کانال ( اد اجباری ساده) ۱۵,۵۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
33 ممبر واقعی گروه ۲۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
53 ممبرنیمه فیک گروه ۹,۰۰۰ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
لایک و ویوی پست تلگرام ♛
کد نام قیمت هر ۱۰۰۰ عدد (تومان) حداقل حداکثر
34 سین برای 10 پست آخر کانال ۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
35 سین برای 20 پست آخر کانال ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
36 سین برای 100 پست آخر کانال ۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
37 سین برای 50 پست آخر کانال ۱۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
54 سین برای تک پست کانال (ارسال آنی) ۸۰۰ ۲۰۰ ۲۰,۰۰۰
55 رای نظرسنجی/ لایک پست تلگرام (ارسال آنی) ۹۰,۰۰۰ ۱۰ ۱,۵۰۰