لیست محصولات سایت

قیمت ها بر اساس هر یک کا ( 1,000 ) عدد میباشد.
حداقل: کمترین تعدادی که در هر سفارش برای آن محصول، قابل ثبت است.
حداکثر: بیشترین تعدادی که در هر سفارش برای آن محصول، قابل ثبت است.
اگر صفحه را در موبایل اجرا میکنید، برای مشاهده ادامه جدول، جدول را به سمت چپ اسکرول کنید.
برای دیدن جزییات هر محصول (مثل سرعت و ظرفیت) وارد اکانت خود شوید و به صفحه ثبت سفارش مراجعه کنید.

ویوی اینستاگرام ♛
کد نام قیمت هر 1,000 عدد (تومان) حداقل حداکثر
18 ویوی ویدیو - سرور2 - پرسرعت ۴۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
ممبر تلگرام ♛
کد نام قیمت هر ۱۰۰۰ عدد (تومان) حداقل حداکثر
32 ممبر واقعی کانال ( اد اجباری ساده) ۱۵,۵۰۰ ۱,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
33 ممبر واقعی گروه ۲۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
53 ممبرنیمه فیک گروه ۹,۰۰۰ ۱۰۰ ۱۵,۰۰۰
لایک و ویوی پست تلگرام ♛
کد نام قیمت هر ۱۰۰۰ عدد (تومان) حداقل حداکثر
34 سین برای 10 پست آخر کانال ۸,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
35 سین برای 20 پست آخر کانال ۱۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
36 سین برای 100 پست آخر کانال ۲۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
37 سین برای 50 پست آخر کانال ۱۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰
54 سین برای تک پست کانال (ارسال آنی) - سرور 1 ۸۰۰ ۱۰۰ ۳۵,۰۰۰
55 رای نظرسنجی/ لایک پست تلگرام (ارسال آنی) ۹۰,۰۰۰ ۱۰ ۱,۵۰۰
57 سین برای تک پست کانال (ارسال آنی) - سرور 2 ۷۵۰ ۱۰۰ ۵۰,۰۰۰