آموزش کار با API سایت

استفاده از وب سرویس پنل ما بسیار ساده است.کافیست از راهنمایی های زیر استفاده کنید تا بتوانید از API ما استفاده کنید.
ما همواره در تلاش هستیم بخش های بیشتری به API خود اضافه کنیم تا شما عزیزان برنامه نویس ، امکانات بیشتر و قوی تری را به مشتریان خود ارائه دهید

متد POST
آدرس سایت برای ارسال درخواست https://instagrampanel.ir/api/v2
توکن شما برای دریافت توکن، باید در سایت ثبت نام کنید.

ثبت سفارش جدید

برای ثبت سفارش جدید ، باید یک درخواست به آدرس ذکر شده در بالا ارسال کنید. و داده های زیر را در درخواست خود استفاده کنید

نام پارامتر توضیحات
api_token توکن شما
action add
package کد محصول که میتوانید از این صفحه پیدا کنید.
link لینک سفارش
quantity تعداد سفارش
custom_data اختیاری، برای برخی محصولات که موقع ثبت سفارش، فیلد متن کامنت ها را دارند، باید استفاده شود
هر خط با '\n'و '\n\r' جدا میشود

اگر درخواست شما به درستی ارسال شود و ثبت سفارش با موفقیت انجام شود، یک واکنش در قالب JSON از سمت اینستاکینگ که حاوی کد سفارش ثبت شده است، برمیگردد؛ نمونه واکنش:

{
 "order":"23501"
}

بررسی وضعیت سفارش ثبت شده

برای بررسی وضعیت یک سفارش ، باید یک درخواست به آدرس ذکر شده در بالا ارسال کنید. و داده های زیر را در درخواست خود استفاده کنید

نام پارامتر توضیحات
api_token توکن شما
action status
order کد سفارش ثبت شده

اگر درخواست شما به درستی ارسال شود، یک واکنش در قالب JSON از سمت اینستاکینگ ارسال میشود، که حاوی وضعیت، تعداد شروع و تعداد باقی مانده سفارش است؛ نمونه واکنش:

{
 "status": "Completed",
 "start_counter": "600",
 "remains": "0"
}
 
 order status:
  1- Pending // در انتظار
  2- Inprogress // درحال انجام
  3- Processing //در حال ارسال
  4- Completed // انجام شده
  5- Canceled // لغو شده
  6- Partial // ناقص 
  

دریافت موجودی حساب

برای مشاهده موجودی حساب خود، باید یک درخواست به آدرس ذکر شده در بالا ارسال کنید. و داده های زیر را در درخواست خود استفاده کنید

نام پارامتر توضیحات
api_token توکن شما
action balance

اگر درخواست شما به درستی ارسال شود، یک واکنش در قالب JSON از سمت اینستاکینگ ارسال میشود، که حاوی موجودی حساب شما در سایت ما است؛ نمونه واکنش:

{
 "balance": "20000.92"
}

لیست محصولات

برای دریافت لیست محصولات سایت، باید یک درخواست به آدرس ذکر شده در بالا ارسال کنید. و داده های زیر را در درخواست خود استفاده کنید

نام پارامتر توضیحات
api_token توکن شما
action packages

اگر درخواست شما به درستی ارسال شود، یک واکنش در قالب JSON از سمت اینستاکینگ ارسال میشود، که حاوی نام محصولات، کد، حداقل، حداکثر، قیمت و نوع محصولات است ؛ نمونه واکنش:

[
 {
  "id":"1",
  "name":"فالوور اینستاگرام - سرور یک",
  "min":"500",
  "max":"2000",
  "price":"2500", //قیمت هر هزار عدد بر حسب تومان
  "type":"default" // محصولات عادی سایت
 },
 {
  "id":"2",
  "name":"کامنت اینستاگرام (متن سفارشی)",
  "min":"50",
  "max":"1000",
  "price":"7000", //قیمت هر هزار عدد بر حسب تومان
  "type":"custom_data" // محصولاتی که فیلد "متن کامنت ها" را دارند.
 }
]